+48 696 584 240 biuro@cazador.pl

CAZADOR  UCI

Hodowla Seterów Szkockich Gordon
i Wyżłów Weimarskich

Jesteśmy legalną hodowlą zarejestrowaną w Związku kynologicznym ZHPR.

Związek Hodowców Psów Rasowych to związek kynologiczny powołany przez doświadczonych hodowców psów rasowych. Jest równorzędnym związkiem kynologicznym dla wszystkich legalnie działających w Polsce organizacji kynologicznych.

Nasz Związek posiada nadany nr KRS, NIP, REGON oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny. Działa zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Posiada osobowość prawną oraz zdolność do wykonywania czynności prawnych. Zgodnie z polskim ustawodawstwem posiada prawo do wystawiania różnego rodzaju dokumentów, w tym rodowodów. Prowadzi własne rejestry hodowli, księgi rodowodowe oraz organizujemy wystawy psów rasowych o randze krajowej
i międzynarodowej.

Związek Hodowców Psów Rasowych w 2011 roku został przyjęty w poczet członków United kennel Clubs International e.V.

ZHPR jest jedyną organizacją z naszego kraju zrzeszoną w UCI.

W Polsce wyłącznie ZHPR posiada prawo do posługiwania się logo UCI i ściśle współpracuje z tą organizacją.

United kennel Clubs International e.V.

United kennel Clubs International e.V. jest międzynarodową organizacją kynologiczną założoną 23.10.1976 roku i należy do najstarszych organizacji kynologicznych na świecie.

Siedziba UCI znajduje się w Republice Federalnej Niemiec. UCI zrzesza krajowe organizacje kynologiczne z różnych państw świata. Pod patronatem United kennel Clubs International e.V. organizowane są wystawy międzynarodowe, w tym o randze europejskiej i światowej. W roku 2016 United kennel Clubs International e.V. świętował jubileusz 40-lecia swojej działalności. Wkład UCI w rozwój światowej kynologii oraz kilkadziesiąt lat tradycji spowodowało, iż organizacja ta stała się jednym z niekwestionowanych autorytetów i liderów w tej dziedzinie.